Laboratoriokokeiden tulkinta

Tämä teksti perustuu kilpirauhaspotilaiden kokemuksiin, tietotaitoon ja parhaisiin käytänteisiin. Tässä osiossa emme yritä todistaa kaikkea tieteellisesti. Tämän oppaan avulla ei saa itsenäisesti muuttaa lääkitystään.

Kilpirauhasen ollessa vajaalla TSH-arvo nousee ja T4V- ja T3V-hormonit laskevat. Mutta joskus TPOAb:n nousu on ainoa merkki ongelmista.

Laboratorioiden viitearvot vaihtelevat jonkin verran ja niiden menetelmissä myös tehdään ajoittain muutoksia. Tarkista aina oman laboratoriosi viitearvot tulosten yhteydessä. Taulukossa on mallina Synlab-laboratorion viitearvot tärkeimmille aikuisten kilpirauhastesteille (kevät 2022). Tämän sivun suositukset on tarkoitettu aikuisille lääkityille vajaatoimintapotilaille.

TYROKSIINILÄÄKITYS (=T4)

Laboratorio-
testi/viitearvo
Optimaaliset arvot 
S-TSH (0,5-3,6 mU/l)0,5-2 mU/l. Joskus jopa alle viitteen*
S-T4V (9.0 – 19  pmol/l)Viitearvon yläkolmannes eli tässä noin 16,5-19 pmol/l.
S-T3V 3.50-6.50 pmol/l Viitearvon yläkolmannes on pääsääntö eli tässä 5,5-6,5 pmol/l. Naisille saattaa riittää jo noin 5 pmol/l.

YHDISTELMÄLÄÄKITYS (=T3&T4)

Laboratorio-
testi/viitearvo
Optimaaliset arvot 
S-TSH (0,5-3,6 mU/l)0-2 mU/l eli jopa alle viitteen*. Huom! T3V on tärkein mittari. 
S-T4V (9.0 – 19  pmol/l, tosin tälle lääkitykselle ei ole omia viitearvoja)Hyvin yksilökohtaista ja riippuu yhdistelmien painotuksista. Voi olla jopa alle viitteen.
S-T3V (3.50-6.50 pmol/l)Viitearvon yläkolmannes on pääsääntö eli tässä 5,5-6,5 pmol/l. Naisille saattaa riittää noin 5 pmol/l.

Lisäksi saatetaan tutkia vasta-aineet TPOAb, jossa normaali alle 35 kU/l, lievästi kohonnut 35 – 100 kU/l tai kohonnut yli 100 kU/l. Kohonnut arvo tarkoittaa, että kilpirauhasessa on autoimmuunitulehdus.

Kannattaa muistaa, että laboratorioarvoissa on myös aina mahdollisuus virheisiin ja että viitearvot on luotu kokonaisväestöstä eikä vain kilpirauhaspotilaista. Virheitä voi tulla laboratoriosta tai arvoon voi vaikuttaa joku muu syy. Jos tulokset ovat hyvin ristiriitaisia oireiden tai muiden arvojen kanssa, on mahdollista käyttää tarkempia kokeita, jotka poistavat virheitä. 

Lue myös neuvomme laboratorioon menemisestä


Laboratorioarvoista eri lääkityksellä

Levotyroksiinilääkityksellä suositamme myös T3V-arvon mittaamista, koska se on aktiivinen kilpirauhashormoni, jota muodostuu tai pitäisi muodostua elimistössä T4-hormonista eli (levo)tyroksiinistä. Etenkin, jos ei voi hyvin, kannattaa katsoa T3V-arvoa. Muistathan, että jos lääkäri ei sitä määrää, voit otattaa sen itse monissa laboratorioissa ilman lähetettä (ohje). Jos T4V-arvosi on viitearvon yläkolmanneksessa tai sen yli ja T3V-arvosi oman viitearvonsa puolivälin alla, on perusteltu syy epäillä muunnon toimivuutta ja voit tarvita yhdistelmälääkitystä. Toki muutkin mahdolliset ongelmat tulee selvittää. TSH:n painoarvo näistä kolmesta tulisi olla mielestämme selvästi vähäisin, mutta valitettavasti lääkärit painottavat sitä eikä ole helppo potilaana opastaa lääkäriä. TSH-asiasta lisää tämän sivun lopussa*.

Yhdistelmälääkityksellä T3V:n mittaaminen on tärkeintä, koska T4V:n nykyisiä viitearvoja ei ole tarkoitettu tälle lääkitykselle. T4V saattaa laskea jopa viitearvon alapuolelle, jos lääkitys on hyvin T3-painotteinen. Matalista TSH- ja T4V-arvoista ei yleensä tarvitse olla huolissaan*, jos olo ja T3V ovat hyvät. Yhdistelmälääkityksellä T3V kannattaa ottaa aina samanlaisissa olosuhteissa vertailtavuuden vuoksi ja etenkin tuntimäärä viimeisimpään annokseen on oltava melko sama (lue lisää täältä).

T3-monohoidossa on syytä käyttää vitaalitoimintojen omatoimista seurantaa kuten lämpötilan ja verenpaineen mittausta. Laboratoriokokeista vain T3V antaa olennaisia tuloksia. Tässä kannattaa tutustua Paul Robinsonin materiaaleihin ja varsinaiset tarkat ohjeet ovat englanninkielisissä julkaisuissa. Suomen kielellä on myös jonkin verran tietoa blogissa http://jalkeilla.blogspot.com/. 

*Entä jos TSH menee alle viitteen?

Osalla potilaista hoitovastetta ei saavuteta kuin riittävällä lääkityksellä ja joskus se tarkoittaa, että TSH:n menee samalla alle viitteen.  Jos TSH on matala/alle viitteen, mutta T3V ja T4V ovat viitealueella (tai sen alla), kyseessä ei ole liikatoiminta. Tässä kokeneempikin lääkäri saattaa erehtyä eikä asiaa auta myöskään laboratorioiden joskus hieman harhaanjohtavat kuvaukset kilpirauhaseen liittyvistä kokeista. Sinun vointisi pitää olla tärkeämpi kuin laboratorioarvo.

Jos hyvää hoitovastetta ei saada kuin sellaisella lääkeannoksella, joka vie TSH:n alle viitteen, tulee hyötyjä ja haittoja punnita. Tällöin vaa'alla on usein toimintakykyinen ihminen vastaan potentiaalisesti kasvaneita riskejä. Tutkimukset eivät ole täysin yksimielisiä riskeistä ja kilpirauhastutkimusten asetelmiakin on kyseenalaistettu laajalti. Koko kilpirauhaskiista oikeastaan kietoutuu TSH:n ympärille, koska sitä on käytetty kaiken keskipisteenä - myös monissa tutkimuksissa. TSH ei ole edes kilpirauhashormoni vaan kilpirauhasta stimuloiva hormoni. Sen tehtävä on stimuloida kilpirauhasta eli kertoa kilpirauhaselle, paljonko sen tulee tuottaa kilpirauhashormoneita.

Jos kilpirauhanen saa hormonia ulkoisesti, TSH huomaa tilanteen olevan hyvä eikä se kehota kilpirauhasta toimimaan eli TSH-arvo näyttää matalaa. Riskit tulee tietenkin arvioida aina tapauskohtaisesti sekä miettiä, kumpi on tärkeämpää: saada elää ihmisenarvoista elämää vaiko ottaa potentiaalista riskiä. Havaittuja riskejä tutkimuksissa on esimerkiksi luiden haurastuminen ja sydänriskit, mutta sydänriskejä on myös liian pienellä lääkityksellä. Moniin riskeihin yleensä voi kuitenkin itsekin vaikuttaa elämällä terveellisesti sitä ihmisenarvoista ja toimintakykyistä elämää.

Verkkosivuillamme on myös tieteellistä aineistoa esimerkiksi TSH:sta


Tämä Opas on tehty ketterällä menetelmällä. Se tarkoittaa, että julkaisemme aineistoa ilman, että koko Opas on valmis ja myös näitä sivuja kehitetään ja parannetaan edelleen. Julkaisun peruste on se, että tästä tiedosta on jo hyötyä vajaatoimintapotilaille tai vajaatoimintaa epäileville.