Usein kysytyt kysymykset

K: Paljonko on yhdistyksen jäsenmaksu?
V: Varsinaisen jäsenen maksu on 25 euroa/vuosi/henkilö, kannattajajäsenet yksityishenkilöt: 25 euroa/vuosi, yritykset: 200 euroa/vuosi.


K: Mikä ero on varsinaisella jäsenellä ja kannatusjäsenellä?
V: Varsinainen jäsen on jäsen, joka saa osallistua äänioikeutettuna yhdistyksen kokouksiin. Kannatusjäsen taas haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


K: Jos perheestäni liittyy useampi henkilö, saammeko alennusta?
V: Toistaiseksi meillä ei ole perhealennuksia käytössä, mutta mikäli alkaa näyttää siltä, että useampi jäsen tulee samasta perheestä, sellaista käytäntöä voidaan harkita.


K: Minulla ei ole hoitavaa lääkäriä, voitteko kertoa minulle jonkun lääkärin nimen, jonka vastaanotolle voisin mennä?
V: Jäsenemme kyllä suosittelevat usein vertaistukikeskusteluissa toisilleen lääkäreitä ja myös hallitus auttaa tarvittaessa.


K: Onko yhdistyksestä mahdollista saada palvelua myös ruotsiksi?
V: Kyllä, joskaan ei ihan kaikissa asioissa. 


K: Jos haluan erota yhdistyksestä, voinko saada rahani takaisin jäsenmaksusta?
V: Maksu maksetaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenmaksujen palauttaminen ole mahdollista.


K: Onko Suomen kilpirauhaspotilaat ry sama kuin Kilpirauhasliitto?
V: Ei ole. Ajamme kyllä molemmat kilpirauhaspotilaiden etuja, mutta Suomen kilpirauhaspotilaat ry on täysin itsenäinen, muista tahoista riippumaton potilasyhdistys.


K: Miksi tarvitaan kaksi etujärjestöä?
V: Kilpirauhaspotilaita on Suomessa viimeisimmän tiedon mukaan vähintään 300 000. Suomen kilpirauhaspotilaat yhdistys perustettiin potilaiden toiveiden seurauksena. Potilailla on näin mahdollisuus itse valita mikä on heidän tarpeitaan parhaiten vastaava toimija.


K: Haluaisin jakaa tietoa yhdistyksestä, miten se onnistuisi helpoiten?
V: Helpoin tapa on ohjata heidät joko yhdistyksen julkiselle Facebook-sivulle tai yhdistyksen nettisivuille, jota kautta voi lähettää jäsenhakemuksen tai tulostaa nettisivulta yhdistyksen esitteitä jaettavaksi.


K: Voiko yhdistys erottaa jäsenen?
V: Voi, mikäli jäsen toimillaan vahingoittaa yhdistystä ja sen jäsenten etuja tai ei maksa jäsenmaksua.


K: Miten jäsen voi erota yhdistyksestä?
V: Lähettämällä ilmoituksen eroamisestaan yhteystietolomakkeen kautta. 


K: Järjestääkö yhdistys koulutustilaisuuksia?
V: Järjestämme luentoja, myös verkkoluentoja.


K: Onko yhdistyksellä vaitiolovelvollisuus?
V: Kyllä, meillä on täysi vaitiolovelvollisuus jäsentemme meille kertomista henkilökohtaisista asioista.


K: Julkaiseeko yhdistys paperista lehteä?
V: Ei julkaise, kaikki laajempi tiedottaminen tapahtuu verkossa sähköisesti, yhdistyksen lehti on myös sähköinen.


K: Tuleeko jäsenmaksulasku minulle automaattisesti joka vuosi? Milloin?
V: Tulee, alkuvuodesta.


K: Miten yhdistys rahoittaa toimintansa?
V: Yhdistyksen toiminta rahoitetaan toistaiseksi jäsenmaksuilla, tulevaisuudessa myös mahdollisesti rahankeräyksillä, joidenkin tuotteiden myynnillä ja tapahtumien järjestämisellä.


K: Miten usein ja missä yhdistys kokoontuu?
V: Yhdistyksellä on vuosikokous keväisin. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta kokouksia järjestetään muuallakin.