T3-lääkitykseen liittyviä tutkimuksia

 Monissa lääketieteellisissä artikkeleissa/tutkimuksissa peräänkuulutetaan yhdistelmälääkitykseen ja T3-hormoniin liittyviä lisätutkimuksia sekä pitkäaikaistutkimuksia. Tässä muutamia. 

***

A cross-sectional analysis of cardiovascular and bone healthcare utilization during treatment with thyroid hormone

Tässä on tutkittu erilaisilla lääkityksillä olevia vajaatoimintapotilaita useamman vuoden ajan. Mukana on ollut tyroksiinilääkittyjä sekä yhdistelmälääkittyjä. Yhdistelmälääkityissä on sekä eläinperäisen että synteettisen yhdistelmän käyttäjiä. Tutkituksessa vertailtiin näitä ryhmiä sydänterveyden, luuston ja sairaalakäyntien suhteen. Tuloksissa ei löydetty eroja näiden ryhmien välillä. 

Katso lisää: https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/clinem/dgad629/7329859

***

Treatment of Hypothyroid Patients With L-Thyroxine (L-T4) Plus Triiodothyronine Sulfate (T3S). A Phase II, Open-Label, Single Center, Parallel Groups Study on Therapeutic Efficacy and Tolerability

Frontiersissa julkaistu tutkimus, johon osallistui 36 ilman kilpirauhasta olevaa potilasta. Kyseessä on toiden vaiheen tutkimus ja sen mukaan T3-hormoni saattaa olla tarpeellinen kilpirauhasettomalle. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että T4+T3 yhdistelmä voi mahdollistaa normaalin seerumin T3-tason ylläpitämisen palauttamalla fysiologisen T4-v /T3-v -suhteen ilman haittavaikutuksia. Tarvitaan lisätutkimuksia sen varmistamiseksi, pystyykö pitkäaikainen yhdistelmähoito T4+T3 tuottamaan hyötyjä verrattuna T4-monoterapiaan.

Lue lisää:  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00826/full


Liothyronine use in a 17 year observational population-based study - the tears study

T3-hormonin pitkäaikaiskäyttö ei lisännyt mm. sydäntautien tai murtumien riskiä. 

Liotyroniinin eli T3-hormoniin liittyvä väestöpohjainen seurantatutkimus löytyy vuodelta 2016. Siinä seurattiin 17 vuoden ajan liotyroniinin/T3:n käyttäjiä (400 kpl) vs tyroksiinin/T4:n käyttäjiä (33 955 kpl).  Tulosten mukaan pitkäaikaisesti liotyroniinia (T3) saaneilla potilailla ei havaittu ylimääräistä eteisvärinän, sydän- ja verisuonitautien tai murtumien riskiä , huolimatta alhaisemmasta TSH-tasosta T3:n "koskaan käyttäjillä" verrattuna "ei koskaan käyttäjiin". Antipsykoottisten lääkereseptien riski lisääntyi seurannan aikana mikä saattaa heijastaa T3: n käyttäjien osalta  puolueellisuutta/vinoumaa ("bias") ko. tutkimuksessa.

Lue lisää: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cen.13052

Edelläolevaa T3-tutkimusta avataan myös tässä katsauksessa "Combination Thyroid Hormone Replacement; Knowns and Unknowns".  (vapaa suomennos):  Katsauksessa myös mm. mainitaan että on syytä huomata, että yksikään 13:sta kontrolloiduista satunnaistutkimuksista ("RCT"), joissa yhdistelmähoitoa verrattiin T4-monoterapiaan, ei osoittanut haittavaikutusten lisääntymistä yhdistelmäryhmässä, tosin seuranta-ajat olivat lyhyet,  5 - 52 viikkoa. 

Lue lisää: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00706/full

TERMEJÄ 

Thyroxine, T4:

Tyroksiinieli tetrajodityroniini (T4) on "varasto" kilpirauhashormoni,  eli T4-hormoni, joka on tuttu meille esimerkiksi synteettisinä valmisteina Thyroxin tai Medithyrox. 

Triiodothyronine, T3:

Trijodityroniini (T3),on "aktiivinen" kilpirauhashormoni, T3-hormoni, joka on tuttu meille esimerkiksi synteettisenä valmisteena Liothyronin (lempinimellä "Lio")tai Thybon Henning.

T3/T4-yhdistelmähoidossa T3 voi tulla synteettisenä purkista (Suomessa parhaiten tunnettuna kauppanimellä Liothyronin) tai voi olla eläinperäistä (lempinimellä "possu") kuten kauppanimelläesim. Armour Thyroid, Thyroid Erfa, Nature-Throid, NP Thyroid, joissa molemmat hormonit (T4 ja T3) ovat samassa lääkkeessä.