Vajaatoiminnan alidiagnosoinnin ja alihoidon seurauksia aikuisilla

Alidiagnosointi ja alihoito voi aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintapotilaalle vakavia terveysongelmia. 

Feldt-Rasmussen, Ulla & Effraimidis, Grigoris & Bliddal, Sofie & Klose, Marianne. (2023). Consequences of undertreatment of hypothyroidism. Endocrine. 1-8. 10.1007/s12020-023-03460-1. 
DOI: 10.1007/s12020-023-03460-1 

Nuoret ja työikäiset aikuiset ovat vaarassa tulla alidiagnosoiduksi kilpirauhasen vajaatoiminnan suhteen johtuen epäspesifisistä oireista. [Epäspesifinen tarkoittaa löydöstä, jota ei voida tarkasti määrittää. Tässä tapauksessa se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että samoja oireita on monessa muussakin sairaudessa tai että ne voivat johtua myös esimerkiksi huonoista elintavoista.]

Koska kilpirauhashormonit ovat vastuussa solujen aineenvaihdunnasta, oireita voi esiintyä kaikissa elimissä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa kilpirauhashormonit ovat vain hieman vähentyneet.

 Alihoidon riskit liittyvät esimerkiksi käyttäytymishäiriöihin, sydämen toimintaan, fyysisen ja henkiseen toimintakykyyn. Näiden lisäksi voi olla myös lihasheikkoutta ja keuhkojen heikentynyt toiminta. Alihoito voi johtaa verenpaineeseen ja etenkin kun alihoidossa huono metabolia lisää liikalihavuutta, ne saattavat yhdessä johtaa sydän- ja verisuonitauteihin. 

Ummetus, hiustenlähtö ja kuiva iho ovat myös alihoidon tyypillisiä piirteitä. Muissa lääkityksissä tulee ottaa huomioon hidas metabolia ja annoksia saattaa joutua pienentää, jotta lääke ei kertyisi elimistöön. Vatsan vakaviakin ongelmia esiintyy myös yleisemmin kuin muulla väestöllä kilpirauhasen vajaatoimintapotilailla. 

Esimerkiksi keliakia on tyypillinen vaiva kilpirauhasen (autoimmuunille) vajaatoimintapotilaalle, ja sekin on usein alidiagnosoitu. 

Tekijöiden johtopäätös:

Kilpirauhasen vajaatoiminta on erittäin yleinen kaikissa ikäryhmissä ja sen riskit ja seuraukset o(lisi)vat estettävissä. Kuitenkin sen diagnosointi viivästyy usein ja siitä seuraa sekä yhteisölle ja individuaalille itselleen seurauksia. Se ei ole (yleensä) valtiollisten ohjelmien kohteena ja tästä syystä vajaatoiminta on myös terveydenhuollossa helposti alihoidettu. Tämä vaatisi terveydenhuollolta ja poliittisilta systeemeiltä selviä toimia estää yksilölliset ja sosio-ekonomiset haastavat seuraukset.

***
Nämä asiat koskevat siis nuoria ja aikuisia työikäisiä. Lapsille alidiagnosointi ja -hoito ovat vielä vaarallisempaa ja saattavat aiheuttaa pysyviä ongelmia. Kannattaa tutustua artikkeliin tarkemmin.

Overview-of-thyroid-hormone-actions-Thyroid-hormone-production-and-secretion by Feldt-Rasmussen et al and Springer Link.

This article and picture behind the this text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.