Uutta tutkimusta kilpirauhasalueelta

TSH:ta on pidetty parhaana tapana tutkia kilpirauhasen toimintaa. Viime aikoina on kuitenkin alettu ymmärtää, että näin ei välttämättä ole. Olisi toki valtavan kätevää, jos yhdellä edullisella kokeella kaikki kilpirauhasvaivat saisi helposti selville. 

Jos TSH ei ole paras tai edes kovin hyvä mittari selvittämään kilpirauhasen tilaa, se vesittää myös ison osan tutkimuksista, joissa TSH on ollut keskeinen tukipiste. Monissa tutkimuksissa on esimerkiksi poissuljettu ne potilaat otannasta, joiden TSH ei ole viitevälissä. Tutkimuksissa usein myös peilataan tutkittavaa asiaa TSH:ta vasten. 

Olemme keränneet tähän tieteellistä aineistoa, jotta jokainen voisi tutkia asiaa itse. Osa artikkeleista saattaa olla maallikkolle hieman vaikeatajuisia, mutta lääkäreille tässä on hyvää uutta tietoa.

***

Principles of Endocrine Regulation: Reconciling Tensions Between Robustness in Performance and Adaptation to Change


Hoermann R, Pekker MJ, Midgley JEM, Larisch R and Dietrich JW (2022) Front. Endocrinol. 13:825107. doi: 10.3389/fendo.2022.825107 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.825107/full 

"At the onset of a hypothyroid or hyperthyroid state, our model does not assign TSH a role as a disease marker, which passively reflects the thyroid functional state. Rather it gives it a corrective role as a pro-active regulator of thyroid function, which aims to preserve FT3 homeostasis despite a decline in its precursor FT4. This has important implications for the diagnosis and treatment of such patients, especially those who cannot adequately process T4-T3 conversion in the absence of a viable thyroid (45). In this respect, our model challenges the traditional view (66), as do recent clinical studies (67)."

***

Clinical Parameters Are More Likely to Be Associated with Thyroid Hormone Levels than with Thyrotropin Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis.

We analyzed atrial fibrillation, other cardiac parameters, osteoporosis and fracture, cancer, dementia, frailty, mortality, features of the metabolic syndrome, and pregnancy outcomes.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32349628/ 


***

Time for a reassessment of the treatment of hypothyroidism


Kokeneet tutkijat ovat jo todenneet, että TSH ei sovellu mihinkään seuraavista yksinään: seulontaan, diagnosointiin ja lääkeannoksen säätöön. Heistä Midgley on ollut kehittämässä kilpirauhastestejä. "Kun aletaan lääkitä vajaatoimintaa, TSH ja kilpirauhashormonit eriytyvät toisistaan, eivätkä kilpirauhashormonien pitoisuuksien muutokset enää ole kääntäen verrannollisia TSH:n muutokselle. Tekstin kirjoittajat eivät ole nähneet ainuttakaan kilpirauhasaiheista tutkimusraporttia, jossa kaikki vääristävät virheet olisi huomioitu eikä tutkimuksia ole tehty olosuhteissa, joita Yhdysvaltain lääkevirasto (FDA) vaatii."

Midgley, J.E.M., Toft, A.D., Larisch, R. et al. Time for a reassessment of the treatment of hypothyroidism. BMC Endocr Disord 19, 37 (2019). https://doi.org/10.1186/s12902-019-0365-4 

Tämä teksti on käännetty myös suomen kielelle sivuillamme.


***

Hypothyroid Symptoms Throughout Pregnancy Are Predominantly Associated with Thyroxine and Not with Thyrotropin Concentrations

Raskaana olevilla T4-arvo korreloi paremmin oireiden kanssa kuin TSH. 

Victor J. Pop, Lianne P. Hulsbosch, Myrthe G.B.M. Boekhorst, Maarten A.C. Broeren, Johannes G. Krabbe, and Wilmar M. Wiersinga.Hypothyroid Symptoms Throughout Pregnancy Are Predominantly Associated with Thyroxine and Not with Thyrotropin Concentrations.Thyroid. 2022. http://doi.org/10.1089/thy.2022.0244


***

Screening for thyroid dysfunction with free T4 instead of thyroid stimulating hormone (TSH) improves efficiency in older adults in primary care

Tässä tutkimuksessa on havaittu, että T4-arvo kuvastaa tarkemmin/herkemmin (kuin TSH)  65+ potilaiden kilpirauhasen tilaa. 

Madeleen Bosma, Robert S Du Puy, Bart E P B Ballieux, Screening for thyroid dysfunction with free T4 instead of thyroid stimulating hormone (TSH) improves efficiency in older adults in primary care, Age and Ageing, Volume 51, Issue 9, September 2022, afac215, https://doi.org/10.1093/ageing/afac215

***

Endocrine hormone imbalance in heart failure with reduced ejection fraction: A cross-sectional study

Tässä tutkimuksessa on tutkittu sydämen vajaatoimintapotilaiden (HF) endokrinologisia hormonitasoja. Tulosten mukaan esimerkiksi kilpirauhashormonit eli T3- että T4-hormonit olivat matalampia kuin terveellä vertailuryhmällä. Sen sijaan TSH:ssa ei nähty eroja ryhmien välillä. Matalia T3-arvoja oli myös potilailla, joilla oli myös huono sydämen ejektiofraktaatio (vasemman kammion poisto yhdellä lyönnillä). Kilpirauhaspotilaat oli luonnollisesti seulottu tutkimuksesta pois.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hsr2.880 

***

Thyroid testing paradigm switch from thyrotropin to thyroid hormones—Future directions and opportunities in clinical medicine and research

"Conclusion: The FT4 level may be the best single test of thyroid function. The addition of free triiodothyronine (FT3) and TSH levels would further enhance test sensitivity and distinguish primary from secondary thyroid dysfunction respectively." 

Fitzgerald, S.P., Bean, N.G., Hennessey, J.V. et al. Thyroid testing paradigm switch from thyrotropin to thyroid hormones—Future directions and opportunities in clinical medicine and research. Endocrine 74, 285–289 (2021). https://doi.org/10.1007/s12020-021-02851-6 

***


Clinical Parameters Are More Likely to Be Associated with Thyroid Hormone Levels than with Thyrotropin Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis

Conclusions: Thyroid hormones levels, and in particular fT4 levels, seem to have stronger associations with clinical parameters than do TSH levels. 

Fitzgerald SP, Bean NG, Falhammar H, Tuke J. Clinical Parameters Are More Likely to Be Associated with Thyroid Hormone Levels than with Thyrotropin Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 2020 Dec;30(12):1695-1709. doi: 10.1089/thy.2019.0535. Epub 2020 Jun 4. PMID: 32349628; PMCID: PMC7757573.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32349628/