Valviran valvontalautakunnan jäsenille

30.8.2020

Kilpirauhaspotilaiden tilanteen oletetaan huononevan entisestään ma 31.8.2020, kun lääkäri Ville Pöntynen joutuu Valviran valvontalautakunnan eteen. Valviran esityksessä ehdotetaan hänelle rajoituksia. Valvontalautakunnassa on myös esillä kahden lääkärin esitykset heidän rajoitustensa purusta.

Hyvä Valviran valvontalautakunnan jäsen,

Suomen kilpirauhaspotilaat ry on potilasjärjestö, joka perustettiin ajamaan ns. vaativaa kilpirauhashoitoa tarvitsevien potilaiden asemaa. Olemme seuranneet huolestuneena Valviran toimintamallia, mutta Valvira joutuu siitä vielä itse tilille ja ymmärrämme, että Valvira ei voi enää mitään muuta kuin yrittää jatkaa valitsemallaan linjalla. 

Sen sijaan te valvontalautakunnan jäsenet voitte vielä todistaa, että tässä maassa virkamiehet eivät päätä näitä asioita. Te päätätte. Toivottavasti teillä on ollut aikaa tutkia todisteita, joita Ville Pöntynen on esittänyt. Olemme varmoja, että teidänkin mielestä lääkäreille kuuluu oikeudenmukainen ja puolueeton käsittely. Kun tarkastelette hänen selvityksiään, ette voi olla huomaamatta, että todistusaineisto rajoituksen puolesta on varsin vähäistä.

Jos ette ole lukeneet Pöntysen selvityksiä, tässä Kilpon keräämä kärkikolmikko, jonka vuoksi teidän tulee hylätä Valviran esitys:

1) esteellinen asiantuntija

2) puolueellinen asiantuntija.

Taitaa Suomessa syyttäjälläkin olla velvollisuus antaa puolustukselle tietoja, jotka edesauttavat syytetyn asiaa, mutta Valviran asiantuntija jättää mainitsematta esimerkiksi seuraavat asiat: Lääkäri oli tauottanut T3-lääkkeen potilas X:ltä heti, kun sai liiketoimintaoireista tiedon. Potilaalla oli infektio, joka mahdollisesti oli syynä tilanteeseen. Tämä näkyi myös laboratoriotuloksissa, joiden tulokset asiantuntija on muistanut lausunnossaan sanoa. Sen sijaan asiantuntija ei tuo esiin sitä, että lääkäri oli 10 päivän päästä tehnyt kontrollikokeet ja T3V oli palautunut viitearvoon. Samainen asiantuntija on muualla kuitenkin itse kertonut, että infektiot voivat vaikuttaa kilpirauhastestien tuloksiin. 

3) Valvira tekee päätöksen esityksestään ennen kuin syytetty on antanut selvityksensä 

Täten Valvira unohtaa, että jokaisella syytetyllä lääkärillä on lakiin kirjoitettu oikeus tulla kuulluksi. Pöntynen vaatii selvityksessään esteellisyyden vuoksi esimerkiksi hylkäämään asiantuntijan lausunnon ja kun tämä ei ole ollut Valviran tiedossa, epäilyt koko prosessin oikeudenmukaisuudesta kasvavat koko ajan meidän potilaiden mielessä.

Potilas X:n tarinan löydätte verkkosivuiltamme ja hän ei ole mikään poikkeus meissä, joilla T4-T3 -konversio ei ole optimaalinen. Tästä syystä tarvitsemme yhdistelmähoitoa. Tutkimuksen mukaan 5-15% kilpirauhasen vajaatoimintapotilaista hyötyy T3-pitoisesta lääkkeestä, mikä Suomen mittakaavassa olisi 15 000 - 45 000 potilasta. Erityislupia näihin lääkkeisiin kirjoitetaan noin 4000 eli Suomessa on jo nyt valtava määrä potilaita ilman toimivaa lääkettä. Me näemme tämän joka päivä vertaistuessamme. Tämä Valviran vaino on aiheuttanut sen, että lääkärit eivät edes uskalla hoitaa meitä. Jopa tyroksiinihoidon kanssa on nyt ongelmia ja vajaatoiminta on kuitenkin jo kansansairaus(>300 000). Jos te tuomitsette lääkäri Pöntysen, te tuomitsette myös meidät kaikki. Joten me pyydämme teiltä uskallusta tehdä se, mikä on oikein ja kohtuullista. 

Mielestämme on myös kohtuutonta, että nämä tuomiot ovat ikuisia. Siitä olemme toimittaneet teille jo yksityiskohtaisen lausunnon kahden muun lääkärimme puolesta, toivottavasti olette myös sen saaneet ja lukeneet.

Kohteliain terveisin
Suomen kilpirauhaspotilaat ry
Niina Lehtonen
puheenjohtaja