Kilpirauhasen vajaatoiminnasta tehdään Käypä hoito -suositus

8.4.2021

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. (https://www.kaypahoito.fi/kaypa-hoito)

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta on ollut jo vuosia kiistaa ja oppiriita on maailmanlaajuinen. Yhdistyksemme on perustettu potilaiden itsensä toiveesta ajamaan kilpirauhaspotilaiden etuja ja saamaan aikaan parannusta hoitoihin. Ongelman ytimessä ovat ne potilaat, jotka eivät saavuta hyvää hoitovastetta levotyroksiinilla, mutta myös kilpirauhasen vajaatoiminnan perushoidossa, kuten diagnosoinnissa ja laboratorioarvojen tulkinnassa, on paljon vielä parantamisen varaa. Jäseninämme on myös liikatoimintaisia tai liikatoiminnalta vajaatoimintaan päätyneitä, jotka eivät ole kokeneet saaneensa hyvää hoitoa matkansa aikana. Monet potilaat pelkäävät, että tämä hoitosuositus voisi olla esteenä hyvän hoidon saamiselle, vaikka sen tarkoitus toki on päinvastainen.

" Olemme luonnollisesti hyvillämme siitä, että yhdistyksemme pääsi mukaan potilasviiteryhmään. Toivomme, että mukana olemalla tilanne selkiytyy ja paranee nykyisestä", sanoo Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n puheenjohtaja Niina Lehtonen. 

Käypä hoito -suosituksissa on kokeiltu potilaisiin perustuvaa viiteryhmää muutaman kerran tätä ennen. Yhdistystämme edustavat viiteryhmässä Raili Bergqvist, Tuija Leino ja Niina Lehtonen sekä varajäsenenä Elina Sundman. Ensimmäistä viiteryhmän kokousta suunnitellaan touko-kesäkuulle 2021. Varsinaisen Käypä hoito -työryhmän työ on alkanut alkuvuoden aikana.

Linkkejä
Duodecim: Potilaat mukaan Käypä hoito -suositukseen

Potilasviiteryhmän huoneentaulu