Tanskassa varataan 2,28 miljoonaa euroa kilpirauhaspotilaille

4.9.2018

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2018/September/Regeringen-og-DF-afsaetter-17-mio-kr-til-styrket-stofskiftebehandling.aspx


LEHDISTÖTIEDOTE (terveysministeriö) 4.9.2018

Hallitus ja Tanskan kansanpuolue varaavat 17 miljoonaa DKK (2,28 miljoonaa euroa) parempaan kilpirauhashoitoon.

Terveysministeri Ellen Trane Nørby ja Tanskan Kansanpuolue ovat päättäneet, että kilpirauhasen vajaatoimintapotilaiden tulee saada parempaa selvittelyä, ja vajaatoiminnan hoitoa tulee tutkia enemmän.


Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien tutkimusmenettelyä on parannettava, ja potilailla on oltava mahdollisuus tutkimuksiin ja seurantaan, myös jos he ovat itse ovat aloittaneet hoidon eläinperäisillä valmisteilla, joita ei Tanskassa käytetä.

Terveysministeri sanoo:

"Ministerinä saan paljon vetoomuksia kilpirauhaspotilailta, jotka joko käännytetään endokrinologeilta, koska he käyttävät Thyroidia, tai jotka kokevat saaneensa liian vähän apua sairautensa selvittelyyn. Meidän on kerta kaikkiaan pakko auttaa näitä potilaita paremmin, ja sen vuoksi käynnistämme uusia aloitteita."

17 miljoonalla kruunulla käynnistetään viisi konkreettista aloitetta: tohtoriohjelmia, joista odotetaan lisätietoa lääketieteellisistä hoidoista, mm. hoidoista eläinperäisillä valmisteilla, potilaskoulujen perustamista, uuden lääkärien välineen kehittämistä diagnosointiin jne. Tämän lisäksi tulee lisää opastus- ja valistusaloitteita, jotka ministeriö myös käynnistää.

Tanskan kansanpuolueen terveysasioista vastaava puheenjohtaja Liselott Blixt sanoo:

"Kilpirauhaspotilaiden tulee olla keskiössä ja heidät tulee auttaa parempaan elämään. Liian moni kilpirauhaspotilas ei tunne saavansa oikeaa apua terveydenhoidossa. Siksi tämä on tärkeä aloite, jonka tulee laittaa hoito kuntoon ja varmistaa, että eläinperäisiä lääkkeitä käyttäviä seurataan ja heidän kokemansa lääkkeiden vaikutukset ja sivuvaikutukset dokumentoidaan. Toivon, että tällä esityksellä voimme auttaa niitä monia, jotka ovat joutuneet väliinputoajiksi."

Terveysministeriö on yhdessä asianomaisten viranomaisten, potilasjärjestöjen ja lääkärien ammatillisten yhdistysten kanssa tehnyt kyselyn, joka julkaistaan tänään. Se osoittaa mm., että jotkut potilaat ovat pitkään olleet ilman seurantaa ja tutkimusta. On syytetty mm. epämääräisiä oireita, esim. väsymystä, aloitekyvyttömyyttä, muistiongelmia, lihas- ja nivelkipuja, painonnousua ja ummetusta.

Kysely osoittaa myös, että selvittely- ja hoitomenettelyä voidaan vahvistaa antamalla potilaille ja hoitaville lääkäreille lisää tietoa diagnosoinnista, alueellisista tutkimusmahdollisuuksista ja mahdollisuuksista lähettää potilaita erikoislääkärille, mikäli potilas ei hyödy vakiohoidosta kohtuullisen ajan sisällä.

Se osoittaa myös, että sekä potilaiden että lääkärien yhdistykset kokevat eroja erikoislääkäritarjonnassa, kun hoitavat lääkärit kirjoittavat lähetteitä erikoissairaanhoitoon.

Lopuksi kysely vahvistaa, että keskussairaaloiden endokrinologit eivät saa olla ottamatta vastaan potilaita, joilla on jäljellä vajaatoimintaoireita, vaikka heidän laboratorioarvonsa olisivat normaaleja, tai he käyttävät eläinperäistä kilpirauhaslääkettä, joka ei kuulu Tanskan vakiokäytäntöön.

Siksi ministeriö on painottanut potilaiden oikeutta hoitoon alueille ja kunnille.


Nyt käynnistettävät aloitteet:

Perustetaan systemaattinen kilpirauhaspotilaiden raportoimien vaikutusten ja hoidon laadun rekisteri (PRO) hoidon laadunvalvontaa varten

Tehdään lääkäreitä varten työkalu, joilla lääkärit saavat tietoa selvittelymahdollisuuksista ja lähetereiteistä, kun potilaan oireet eivät katoa tai hänellä on selittämättömiä vaivoja

Valmistellaan tietoa hoitaville lääkäreille siitä, että tarvitaan laajasti erilaisia kokeita (ei vain TSH) vajaatoiminnan diagnosointiin ja hoidon seurantaan, sekä tietoa hoitosuosituksista

Perustetaan potilaskouluja opettamaan potilaita heidän sairaudestaan, miten eletään kroonisen sairauden kanssa, ja mitä oireita ja vaivoja he tulevat kokemaan elämänsä aikana

Tutkitaan enemmän esim. tohtoriohjelmien avulla sitä, mikä on ominaista näille potilaille, ja miten heitä tulee tutkia ja hoitaa, erityisesti lääkkeiden, esim. eläinperäisten lääkkeiden, vaikutuksista ja sivuvaikutuksista.

Lisätietoja antaa ministeriön tiedotusneuvonantaja Natasja Dybmose, puhelin +45 20 67 08 74

Kysely on luettavissa täältä tanskaksi


Suomalaisessa adressissa on tällä hetkellä 14 350 allekirjoitusta. Tanskalaisten potilaiden adressi, jossa on 6 000 allekirjoitusta herätti ministeriön. https://www.adressit.com/allekirjoitukset/vastustamme_valviran_aikeita_puuttua_kilpirauhasongelmien_hoitoon/

Suomessa on odotettu hartaasti vastaavanlaisia toimia, mutta niiden sijaan potilaiden hätä on sivuutettu ja potilaat on leimattu muoti- ja luulotautisiksi.