Tanskan hallitus antaa 670 000 euroa tutkimukseen

31.1.2019

Tanskan hallitus antaa 670 000 euroa (5 miljoonaa kruunua) tutkimukseen, jossa verrataan eläinperäisen kilpirauhasvalmisteen ja tyroksiinin hoitovastetta. 

Tanskan kansankäräjien (parlamentin) terveysvaliokunnan puheenjohtaja Liselott Blixt sanoo, ettei valtion pidä toimia lapsenvahtina kilpirauhaspotilaille, vaan potilaiden pitää itse saada valita heille itselleen parhaiten toimiva kilpirauhaslääke. Mikäli potilailta kielletään tämä, moni siirtyy mustan pörssin asiakkaaksi.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1623-horing-i-folketinget-pa-vej-om-thyroid.html

Staten skal ikke være barnepige

Liselott Blixt mener ikke, at staten skal være barnepige, da det er hendes holdning, at patienterne selv kan tage ansvar for, om de virkelig ønsker sig behandling, selvom det måske indebærer risici for potentielle bivirkninger.  

”Som sagen står i øjeblikket, så mener jeg, at patienterne skal have mulighed for at få Thyroid Erfa, hvis det er deres ønske på trods af, at de er oplyst om de potentielle bivirkninger,” siger Liselott Blixt.

Hvis man forbyder den kontroversielle medicin, så opsøger folk det sorte marked, mener hun.

Tanskan terveysministeriö on tällä viikolla julkaissut seuraavan tiedotteen: 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Puljer/2019/Januar/To-forskningsprojekter-soesat-for-at-hjaelpe-patienter-med-lavt-stofskifte.aspx

On käynnistetty kaksi projektia kilpirauhasen vajaatoimintapotilaiden auttamiseksi:

”De to forskningsprojekter vil give ny værdifuld viden om medicinsk behandling af lavt stofskifte med bl.a. Thyroid. Den viden vil forhåbentlig på sigt kunne løfte behandlingen af netop den gruppe af patienter med lavt stofskifte, som ikke har gavn af gængs behandling, og som længe har følt sig overset. Det er vigtigt, at vi får mere viden om effekten af eksisterende, godkendte lægemidler mod lavt stofskifte sammenlignet med lægemidler med Thyroid, som blandt andet er godkendt og markedsført som lægemiddel i Canada”, siger Ellen Trane Nørby.

Tutkimusprojektit tulevat antamaan arvokasta tietoa vajaatoiminnan hoitamisesta eläinperäisellä valmisteella. Se tieto tulee toivottavasti ajan mittaan auttamaan niitä potilaita, jotka eivät saa apua nykyisestä vakiohoidosta, ja jotka pitkään ovat tunteneet itsensä laiminlyödyiksi. On tärkeää, että saamme lisää tietoa hyväksyttyjen ja olemassa olevien, kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tehosta verrattuna eläinperäisiin lääkkeisiin, jotka on hyväksytty ja saaneet myyntiluvan mm. Kanadassa, sanoo terveysministeri Ellen Trane Nørby.

”Mange patienter med lavt stofskifte føler sig sat ekstra under pres, når de opdager, at den behandling, de modtager, ikke virker på dem. Derfor skal vi have øget vores viden om behandlingsmetoder og præparater, så vi kan fjerne usikkerheden fra en gruppe patienter, som stadig må leve i uvished om den rette behandlingsmetode. Der er tale om en sygdom, som er meget individuel, og som derfor må angribes fra flere sider – men vi bør have en viden, som er uden fordomme, og som også omfatter præparater, der er godkendte i udlandet, men ikke nødvendigvis i Danmark”, siger Liselott Blixt.

Monet kilpirauhasen vajaatoimintapotilaat tuntevat ylimääräistä stressiä, kun he huomaavat, ettei heidän saama hoito auta. Siksi meidän tulee lisätä tietoamme eri hoitomenetelmistä ja valmisteista, jotta voisimme poistaa epävarmuuden siltä potilasryhmältä, joka jatkuvasti saa elää epätietoisuudessa oikeasta hoidosta. Tämä sairaus on erittäin yksilöllinen, ja sen vuoksi sitä pitää lähestyä eri suunnista, mutta meidän täytyy tietää, ilman ennakkoluuloja, myös ulkomailla myyntiluvan saaneista lääkkeistä, joilla ei ole välttämättä myyntilupaa Tanskassa, sanoo Liselott Blixt, terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Alkavat projektit:

overlæge, prof. dr. med. Steen Bonnema, OUH, som tildeles 4.075.000 kr. som har til formål at sammenligne den gængse behandling af lavt stofskifte med kombinationsbehandling (T4 og T3) og Thyroid. Projektet inddrager stofskiftepatienter med registreret lavere livskvalitet end baggrundbefolkningen trods behandling. Det har fokus på patientens egen oplevelse af effekten af de tre behandlingstyper. Samtidig måles flere forskellige hormoner med betydning for stofskiftet. Målingerne afsløres dog først for forskerne sidst i projektet for ikke at påvirke resultatet.

Ylilääkäri, professori, LT Steen Bonnema, OUH (Odensen yliopistosairaala), saa 4 075 000 DKK vertailevaan tutkimukseen yhdistelmähoito (T4 + T3) vs. tyroksiinimonoterapia. Projektiin rekrytoidaan vajaatoimintapotilaita joilla on hoidosta huolimatta rekisteröity heikompi elämänlaatu kuin väestöllä keskimäärin. Se keskittyy potilaiden omaan kokemukseen hoitovasteesta kolmella eri hoitotyypillä. Samalla mitataan monia eri hormonipiitoisuuksia, joilla on vaikutusta aineenvaihduntaan. Mittaustulokset paljastetaan tutkijoille vasta projektin loppuvaiheessa, jotta ne eivät vaikuttaisi tulokseen.

overlæge, lektor Birte Nygaard, Herlev Gentofte Hospital, som tildeles 925.000 kr. til et projekt, der har til formål at sammenligne kombinationsbehandling og Thyroid. Desuden inddrages canadiske erfaringer med behandling med Thyroid.

Ylilääkäri, lehtori Birte Nygaard, Herlev Gentoften sairaala, saa 925 000 DKK projektiin, jonka tarkoituksena on vertailla yhdistelmähoitoa ja eläinperäistä hoitoa. Projektiin otetaan mukaan kanadalaisia kokemuksia Erfa Thyroidin käytöstä. (Birte Nygaard on aiemmin julkaissut tutkimusraportteja synteettisestä yhdistelmähoidosta)

Mitä Suomessa tehdään? Rajoitetaan lääkäreitä ja kieltäydytään ymmärtämästä, ettei tyroksiini auta kaikkia potilaita.Väitetään virheellisesti, etteivät eläinperäiset ole oikeita lääkkeitä eikä niiden hormonisisältöä ole vakioitu.Tällä hetkellä lääkkeiden saatavuus on huono.