Suomen kilpirauhaspotilaat eivät hyväksy Duodecimin Käypä hoito -suositusta vajaatoiminnasta

21.11.2023

Suomen kilpirauhaspotilaat ry on irtisanoutunut kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoito -suosituksesta työn loppumetreillä.

” Yritimme kaikkemme siinä, että me kilpirauhaspotilaat saisimme suosituksen kautta sellaista hoitoa, mitä me ansaitsemme. Tämä suositus ei niin kuitenkaan tee. Me emme voi hyväksyä sitä, että kilpirauhaspotilaita halutaan systemaattisesti alihoitaa. Olemme valtavan huolissamme suosituksen vaikutuksista ihmisten työkykyyn ja elämänlaatuun. Vertaistuessa on jo nähty, kuinka lääkärit ovat alkaneet keskittyä entistä enemmän pelkkään TSH-arvoon. Potilasviiteryhmän lausunnossamme esitimme erittäin tarkkaan sellaista tutkimusta, lausuntoja ja havaintoja eturivin kilpirauhasalan asiantuntijoilta, jotka olisivat johtaneet potilaiden parempaan hoitoon. Mutta ne jätettiin suosituksessa huomiotta. Potilasviiteryhmän rooli näyttää olevan täysin kosmeettinen ja vaikka Duodecim halusi antaa asiaan tämän lisäklausuulin, emme ole tyytyväisiä lopputulokseen. Suomalaisten kilpirauhaspotilaiden hoito astuu nyt kerralla 10 vuotta taaksepäin, mutta samaan aikaan lääkärien kädet on tällä suosituksella täysin sidottu. Tämä johtaa siihen, että suomalaisten potilaiden on siirryttävä ulkomaille hoidettavaksi ja monella potilaalla ei siihen ole mahdollisuutta. Uskomme, että enenevä määrä potilaita tulee jäämään sairauslomille ja eläkkeelle ennen aikojaan."

Maailmanlaajuisesti on ollut konsensus jo vuosien ajan, että kilpirauhaspotilaat ovat tyytymättömiä hoitoonsa ja siihen on pyritty etsimään vastauksia. Suomalaiset potilaat ovatkin olleet yksi tyytymättömimmistä verrattaessa muihin maihin. Moni tutkimus on korjannut aiempia virheitä, ja silloin tuloksetkin ovat olleet aika erilaisia kuin aiemmat. Suosituksessa on kuitenkin lähteitä käytetty valikoiden ja myös tieteelliseltä arvoltaan heikompitasoisia lähteitä (ei edes tutkimuksia) on käytetty melko olennaisissakin kohdissa. Esimerkiksi jos halutaan tutkia nimenomaan tyroksiinihoidolla jäännösoireisten asioita, heille pitäisi olla oma ryhmänsä tutkimuksessa. Kaikki potilaat eivät tietenkään tarvitse T3-hormonia hoitoprotokollaansa. Tutkimusten perusteella kuitenkin 10-20% tyroksiinihoidetuista potilailla on jäännösoireita. Tämä tarkoittaa Suomessa 30 000 - 60 000 potilasta. 

Vuonna 2019 maailman parhaat kilpirauhasalan asiantuntijat ovat antaneet seuraavan lausunnon (käännetty suomeksi)

”Tutkimukset voivat tuottaa vääriä tulkintoja, koska niiden tekijät eivät hallitse tilastomatematiikkaa tarpeeksi hyvin. Simpsonin paradoksi, eli Collider stratification bias, on riskinä väestötutkimuksia laadittaessa, mikäli ei käytetä yksilölähtöisiä katsantotapoja. Satunnaistettujen ja kontrolloitujen tutkimusten riskinä on eri alajoukkojen tulosten yhteen kasautuminen. 

Osteoporoosin ja eteisvärinän liittäminen TSH:n mittaamiseen tuottaa samanlaisia virhepäätelmiä, ellei huomioida kilpirauhaslääkitystä. TSH ei voi korvata T4-V:n mittausta, kun arvioidaan eteisvärinän riskiä. Lisäksi eteisvärinän syy on monimuotoinen ongelma, koska sen esiintyminen on fysiologisesti ja tilastollisesti liittynyt sekä korkeaan että matalaan T3-V-pitoisuuteen. Toinen syy, miksi jopa satunnaistettujen ja kontrolloitujen tutkimusten tulokset saattavat vääristyä, on niin osallistujien kuin kokeen laatijoiden odotukset (expectation bias).

Kirjoittajat eivät ole nähneet ainuttakaan kilpirauhasaiheista tutkimusraporttia, jossa nämä virhelähteet olisi huomioitu. Kuitenkin hoitosuosituksia laaditaan sitten näiden väärien johtopäätösten perusteella.”

Lähde: Time for a reassessment of the treatment of hypothyroidism: Midgley JEM, Toft AD, Larisch R, Dietrich JW, Hoermann R. Time for a reassessment of the treatment of hypothyroidism. BMC Endocr Disord. 2019 Apr 18;19(1):37. doi: 10.1186/s12902-019-0365-4. PMID: 30999905; PMCID: PMC6471951.

***
Tässä alla muutamia lisäesimerkkejä niistä tutkimuksista, jotka on jätetty huomiotta. Nämä ovat kaikki yhtä lailla Pubmedissa hyväksyttyjä tutkimuksia tai lausuntoja kuten käytetytkin. Nämä lääkärit ja tutkijat ovat jo ymmärtäneet, että tiede on ollut väärässä kilpirauhasen hoidon suhteen.

Clinical Parameters Are More Likely to Be Associated with Thyroid Hormone Levels than with Thyrotropin Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed (nih.gov) Fitzgerald SP, Bean NG, Falhammar H, Tuke J. Clinical Parameters Are More Likely to Be Associated with Thyroid Hormone Levels than with Thyrotropin Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 2020 Dec;30(12):1695-1709. doi: 10.1089/thy.2019.0535. Epub 2020 Jun 4. PMID: 32349628; PMCID: PMC7757573

Redefinition of Successful Treatment of Patients With Hypothyroidism. Is TSH the Best Biomarker of Euthyroidism? - PMC (nih.gov) Fitzgerald SP, Falhammar H. Redefinition of Successful Treatment of Patients With Hypothyroidism. Is TSH the Best Biomarker of Euthyroidism? Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Jun 16;13:920854. doi: 10.3389/fendo.2022.920854. PMID: 35784560; PMCID: PMC9243528

Lisää tietoa esimerkiksi verkkosivuillamme ja sosiaalisen median tileillämme.