Skotlannin parlamentin lehdistötiedote

10.4.2018

Skotlannin parlamentin aloitevaliokunta on käsitellyt potilaiden aloitetta paremman kilpirauhassairauksien ja hypokortisolismin diagnosoinniksi ja hoidoksi viiden vuoden ajan. Nyt käsittely on päättynyt seuraavaan lehdistötiedotteeseen:VALIOKUNTA: HOITAKAA POTILASTA, EI VAIN HÄNEN OIREITAAN


Viiden vuoden taistelu kilpirauhaspotilaiden tunnistamisen ja paremman diagnosoinnin puolesta on tänään johtanut koko Skotlantia koskevan, yhden selkeän testausmenettelyn käyttöönoton peräämiseen.


Aloite PE1463 käynnistettiin vuonna 2012, ja se johti Skotlannin parlamentin aloitevaliokunnan raporttiin, joka vaatii Skotlannin hallitusta tekemään enemmän kilpirauhaspotilaiden kuulemiseksi, jotta potilaat saisivat asianmukaista hoitoa.  


Aloitevaliokunnan käsittelyn aikana valiokunta kuuli liikuttavia todistajanlausuntoja siitä, miten hoidon etsiminen on vaikuttanut suuresti eräiden ihmisten elämään, myös aloitteentekijä Lorraine Cleaverin elämään. 


Aloitevaliokunnan puheenjohtaja Johann Lamont, Skotlannin parlamentin edustaja, sanoi:

  
"Tämän aloitteen esiintuomat kokemukset ovat kerrassaan vaikeasti kuviteltavia. Päivittäinen taistelu jatkuvia kipuja, masennusta ja epävarmuutta vastaan on tarpeeksi vaikeaa. Mutta se, että lisäksi luottamuksellisessa asemassa olevat eivät usko potilasta, ei ole hyväksyttävää. "
"Suurin osa näitä sairauksia sairastavista on naisia.  Valitettavasti ei ole yllätys, että näin monien naisten valitukset ja vetoomukset on jätetty kuulematta. Tämä on osa laajempaa ongelmaa, jossa naisten kokemia terveysongelmia ei oteta vakavasti. "
"Tämän täytyy loppua. Meidän on kuunneltava potilaita, ja potilaiden pitää voida luottaa siihen, että heitä uskotaan. Siksi olemmekin peräänkuuluttaneet kansallista testausmenettelyä ja lisätutkimuksia varmistaaksemme, että potilaita kohdellaan yksilöinä, eikä vain oireina sivulla."
Valiokunta peräänkuulutti selkeän ohjeen lisäksi myös, että ammatilliset elimet tekisivät läheistä yhteistyötä potilasjärjestöjen ja yksilöiden kanssa, jotta tietoisuus ongelmasta leviäisi laajemmalle.


Apulaispuheenjohtaja Angus MacDonald:


"Tämä raportti on tärkeä virstanpylväs viiden vuoden harkinnan jälkeen, ja me haluamme kiittää aloitteentekijöitä siitä, että he ottivat esille näin tärkeän ongelman.
"Tämä on selkeästi mutkikas kokonaisuus, ja valiokunta on tehnyt oikein käyttäessään aikaa sen eri puolien ja siihen liittyvien väitteiden tutkimiseen ja selvittämiseen. On selvää, että vaikka ei ole olemassa mitään yleispätevää ratkaisua, on silti mahdollista kuulla potilaiden kokemuksia ja laatia yksi selkeä menettelytapa koko Skotlantiin."


Taustaa
Aloite PE1463 tehtiin vuonna 2012, ja siinä toivottiin toimia sen varmistamiseksi, että yleislääkärit ja endokrinologit voisivat tarkasti diagnosoida kilpirauhasen ja lisämunuaisten toimintahäiriöitä ja antaa niihin parasta mahdollista hoitoa.
Vaikka aloite oli kirjoitettu yleisluontoisesti, se keskittyi erityisesti kilpirauhasen vajaatoimintaan, ja niihin potilaisiin jotka edelleen oireilevat, vaikka saavatkin tavanomaista hoitoa.


http://www.parliament.scot/newsandmediacentre/108161.aspx