Kirjallinen kysymys Valviran valvontalautakunnan toiminnasta ja toiminnan jäljitettävyydestä

14.6.2020

Kansanedustaja Ari Koponen (PS) kysyy: 

"Toteutuuko ministeri Kiurun mielestä Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa asianosaisille terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, kun Valvira itse tutkii, syyttää, tuomitsee ja panee päätökset heti täytäntöön sekä

mikäli ministeri havaitsee, että Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa ei toteudu terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, aikooko ministeri käynnistää toimet tämän epäkohdan korjaamiseksi?"

Kirjallisessa kysymyksessä myös nostetaan esiin se, ettei lautakunnan jäsenten perehtymistä tapauksiin todenneta eikä näin ollen myöskään jäljittää.

MInisteri Kiurun vastaus sosiaalisen median palstoilla ei tunnu saavan sympatiaa ja moni kommentoija sanoo vastauksen menevän ohi kysymyksestä. Ote vastauksesta:

"Kuten aikaisemmassa vastauksessa on todettu, valvontalautakunnan kokoukseen osallistuvat jäsenet saavat viikkoa ennen kokousta luettavakseen kokouksen esityslistan sekä päätösesitykset niistä asioista, joiden käsittelyyn he osallistuvat. Päätösesityksessä on yksilöity kaikki asiassa saadut tai hankitut asiakirjat. Valvontalautakunnan jäsenet saavat näin ollen selkeästi tiedon asiakirjoista ja voivat halutessaan pyytää niitä nähtäväkseen ennen asian ratkaisemista. Jäsenillä on niin halutessaan mahdollisuus tutustua kaikkiin asian asiakirjoihin myös kokouksen aikana. On selvää, että jäsen vastaa valvontalautakunnan päätöksestä, jos hän on kannattanut sitä, eikä siten asiakirjoihin tutustumisen kirjaamisella kokouspöytäkirjaan kirjallisessa kysymyksessä esitetyllä tavalla ole juridista eikä tosiasiallista merkitystä oikeusturvan toteutumisen kannalta."

Toteutuuko teidän mielestänne oikeudenmukaisuus siten, että lautakunnan jäsenet voivat tutustua asiakirjoihin (halutessaan)? Puhutaan kuitenkin terveydenhuoltoalan toimijoiden ammattioikeuksista.

Ota kantaa yhdistyksen julkisellaa Facebook-sivulla tai Twitter-tilillä, huom! jälkimmäisellä on selvästi enempi vaikutusta poliitikkoihin.