Finnradio.fm jatkoi kilpirauhaskiistan käsittelyä

19.7.2018

olmantena keskiviikkoiltana jatkettiin kilpirauhaskiistan käsittelyä. Ohjelmassa oli tällä kertaa Lääkäriliiton toiminnanjohtajan, Kati Myllymäen, ja ravintoneuvoja Nina Saineen haastattelut.

Kati Myllymäen haastattelu puuttuu radion Facebook-sivulta, joten se on luettavissa aukikirjoitettuna alla.

Jälkikäteen haastattelu lisättiin tänne.

Nina Saineen haastattelu

Kati Myllymäen haastattelu 18.7.2018

Kirjoitti Merja Haapala


Marcos: Tämä on yhteispohjoismainen radioasema ja me tehdään ajankohtaisohjelmaa ja tämä on aiheuttanut kauhean laajan keskustelun, joka on yllättänyt ja tullut monta dokumenttia ja yhteydenottopyyntöä ja ajattelimme kysyä teidän näkemyksiä tähän asiaan.


KM: Joo no tota, tämä lääkärihän ei ole ollut, pyytänyt mitään lääkäriliiton kantoja. Et me ei olla mikään osapuoli tässä asiassa. Kokonaisuutena on siis se, että lääkäriliitto on sitä mieltä, että kaiken hoidon pitää perustua tutkimuksiin, tutkittuun näyttöön siis, lääketieteeseen. Ja kyllähän me tiedämme, että lääketiede muuttuu ja kehittyy kaiken aikaa ja menee eteenpäin. Mutta se että mikä on niinku tutkimusnäyttö ja mitkä on todisteet siitä mikä on oikea hoito. Niin se on niinku lääkäriliiton kanta, että potilasturvallisuus täytyy varmistaa, että hoidot ei saa vaarantaa potilaan terveyttä ja turvallisuutta ja sitten se, että noudatetaan… esimerkiksi…meillä on käypä hoito-suositukset ja kilpirauhashoidoissa on olemassa hyväksytyt käypä hoito- suositukset.

Tietenkin käypä hoito-suositukset ei oo mikään laki. Että kyllä niistäkin voi poiketa jonkun…yksittäisen potilaan kohdalla jos siihen on perustelut. Mutta se, että mitä Ville Pöntisen tapauksessa tiedän, niin olen lehtitietojen varassa. Mitä olen Savon sanomista katsonut niin Valvirahan on puuttunut siihen asiaan sillä perusteella että potilasturvallisuus on vaarantunut. Ja Valvirahan selvittää ne asiat ja pyytää esimerkiksi potilasasiakirjat nähtäväksi. Ja niistä sitten on ilmeisesti selvinnyt jotain sellaista että joillakin potilailla on ollut vakavia haittoja.


Marcos: Itse asiassa meillä on nuo dokumentit, jossa on nämä kantelut ja ne näyttää aika erikoisilta ja sen takia me juuri kiinnitettiin huomiota tähän tapaukseen että… Hyvin kiinnostava tapaus ja miten tää etenee. Ja otit tässä äärettömän mielenkiintoisen seikan mitä me median puolelta tarkastellaan, että kun lääketiede kehittyy koko ajan ja nyt kun me ollaan seurattu tätä prosessia viiden vuoden takaa, tavallaan tää keskustelu ei ole mennyt mihinkään ja minkäänmoista tutkimusta ei ole tehty Suomessa potilaiden eteen, jotka selvästi olisi voineet paremmin. Miksihän tällainen asia ei Suomessa etene?


KM: Siis lääkäriliittohan ei tee Suomessa käypä hoito-suosituksia. Elikkä me luotamme siihen, että ne tutkimustulokset mitkä julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa, niin niitten mukaanhan hoito menee. Ja sitten se, että miten hoito kehittyy, niin tota, onhan maailmassa paljon tutkittavia aiheita. Niinkun vaikka nyt ebolavirus (naurua) tai malaria. Meillä on antibioottiresistenssi, meillä on syövässä paljon ratkaisemattomia asioita. Meillä on paljon asioita joita pitäisi tutkia enemmän ja tutkijoitten määrä on rajallinen ja tutkimusresurssit on rajalliset. Että tietenkin ne, jotka haluaa käyttää jotakin muuta hoitoa niin miksei he sitten esitä sitä dokumentaatiota? Yliopistoväki on esittänyt dokumentaatit.


Marcos: Joo, tässä on erittäin mielenkiintoisia näkökohtia jotka kannattaa tuoda esille. Ja tää on selvä, että keskustelu varmaan jatkuu tässä tämän asian tiimoilla ja….


KM: On erilaisia koulukuntia ja on erilaisia tyylejä ja erilaisia tapauksia ja potilaat on yksilöitä. Mutta Valviran... Mä puhun nyt yleisellä tasolla Valvirasta enkä tästä kilpirauhasasiasta. Yleensä Valvira jos rajoittaa jonkun lääkärin jotain toimintaa, niin siellä löytyy näyttöä vakavista sivuvaikutuksista ja haittavaikutuksista. Että tän yleisen tiedon perusteella, silloin on ollut potilaita joilla ei oo mennyt niin sanotusti putkeen asiat. On tullut hankaluuksia sitten nimenomaan näistä epätyypillisistä tai vaihtoehtoisista hoidoista.

Marcos: Joo ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että kun katsoimme noita aikaisempia päätöksiä, että siellä on pyörretty myös näitä Valviran päätöksiä ja ovat joutuneet myös korvauksiinkin taipumaan eli tässä on varmaan otettava se näkökohta, että tutkitaanko niitä ihan varmasti tarpeeksi ja pitääkö ylipäänsä lääkäriliitto sitten lääkäreiden puolta? Vai mikä on teidän rooli?

KM: Tietenkin, tietenkin. Sanoisko vaikka näin, että jos joku meidän jäsen on vaikeuksissa, niin se jäsenhän voi tietysti pyytää meiltä apua. Meillä on tietenkin lakimiehiä, ja meillä on neuvontaa. Ja sitten jos kysymyksessä on joku potilasvahinko tai joku lääkäri joutuu käräjille, niin meillähän on jäsenille vastuuvakuutukset. Elikkä saa sitten niitä oikeudenkäyntikuluja ja asianajajakuluja meidän vastuuvakuutuksista. Mutta lääkäriliitto on myös potilaan puolella. Että kyllä me ollaan sitä mieltä, että ei lääkärit voi ihan valtoimenaan hoitaa miten aina on niinko omasta mielestä…että minä uskon nyt henkilökohtaisesti tähän hoitoon ja kaikki muu lääkärikunta on ihan jotain muuta mieltä. Niin tää, ei me oikein voidaan sitäkään sitten kauheesti lähteä puolustamaan, että jos potilaalle käy huonosti.

Lääkärin etiikka ja lääkärin vala ja lääkärin eettiset ohjeet lähtee siitä, että minä tutkin ja hoidan potilaitani tutkittuun tietoon perustuen. JA sit se toinen on vankka kokemus. Ja varmaan nää jotka hoitaa jollain ihan muulla tavalla niin perustelee omaa sillä että heillä on vankka kokemus. Mutta onko he tietosia sitten, että voi olla, että heidän potilaistaan osa pärjää ihan hyvin tai pärjäis ihan hyvin vaikkei hoidettaisi mitenkään. Joillekin on ilmeisesti tullut vaikeitakin sivuvaikutuksia tai sairaalahoitoja. Silloin Valvira puuttuu. Mutta nää asianosaiset voi kirjoittaa…tai heiltä pyydetään aina vastineet Valviralle. Tietysti lääkäriliitto, niin meillähän ei oo mitään asiaa mihinkään potilasasiakirjoihin. Niinku ei me voida yksittäistapauksia penkaamaan ja arvioimaan. että kyllä se on niinku viranomaisten tehtävä.

 Ja sit vielä tosta Espanjastakin, että kyllä kaikissa EU-maissa on sellaisia systeemejä, jolla lääkärinoikeudet voidaan ottaa kokonaan pois. JA EU:n puitteissa sitten, kun meillä on tää työvoiman vapaa liikkuvuus, niin ilmoitetaan muille EU-maille, jos joltain lääkäriltä on otettu kokonaan lääkärinoikeudet pois, ettei he pääse muuttamaan naapurimaahan ja aloittamaan praktiikkaa siellä. Mutta eihän se systeemi tietysti ihan vedenpitävä oo, ihan kuin nää EU-systeemit ihan täydellisiä ei oo. Mutta kyllä kaikissa maissa on jonkunlaisia systeemejä, jolla pyritään varmistamaan että… lääkärihän saattaa olla vaikka alkoholisti tai narkomaani tai sairas, mielisairas tai sairastua Alzheimerin tautiin tai dementiaan ja sehän on sitten tosi vaarallista potilaalle.

Marcos: Ilman muuta, näinhän se on

KM: Pohjoismaissa meillä on samankaltaiset systeemit tässä valvonnassa. Mutta sitten esimerkiksi Saksassa on niin että Saksan Bundesärztekammer, elikkä niitten Lääkärikamari on se, joka ottaa lääkärinoikeudet pois. Et joissakin maissa on niin, et se on ammattikunnan omissa käsissä, mut tähän pohjoismaiseen oikeuskäsitykseen kuuluu se, että niinku sanotaan ”pukki kaalimaan vartijana”… että tuota valvonta on yhteiskunnan käsissä eikä ammattiliiton käsissä. Sekin on tärkee näkökulma.

Marcos: Erittäin paljon kiitoksia lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki tästä haastattelusta ja selvennyksistä. Ja keskustelu varmaan jatkuu ja me seuraamme miten tilanne kehittyy. Ja oikein hyvää kesää teille!

KM: Joo, meille Lappiin on luvattu 30 astetta lämmintä, että kesä se on täälläkin.

Marcos: Hyvä, kiitos sinulle!